(tde) udhikia; (tdk) udhikika. Nchini india unajulikana kama methi na unatumika sana katika katika vyakula mbali mbali na tiba Asilia nchini humo. uchochoro nm (chochoro) [u-/zi-] 1 alley. usi.a2 kt [ele] make a will, will to, express dying wishes; advise. all dictionaries link. uwanda nm (nyanda) [u-/zi-] 1 open space. Pia ni bure kutoka kwa allergener nyingi na viwandani katika kituo kilichothibitishwa cha GMP huko USA. 2 coating, film, membrane: ~ wa maziwa milk cream. ulinganifu nm [u-] analogy, harmony, correspondence. ukaango nm [u-] 1 coconut flower stem sheath. upanuzi nm [u-] expansion, broaden-ing, spreading, extension. Kula mboga za majani ya green kwa wingi. ulama nm ma- [a-/wa-] 1 expert, specialist. Ikiwa unapenda kufurahia dagaa, utaipenda curry hii yenye kupendeza. (Kar), urumo* nm [u-] poverty, indigence, need, straitened circumstances: Pigwa na ~ be indigent; be in need, be financially strained, be poor. ushuhuda* nm [u-] testimony, evidence, proof. unyusi nm (nyusi) [u-/zi-] hair of the eyebrow. mfawidhi. ukarimu* nm [u-] hospitality, generosity. 3 money for condolence. uvutaji nm [u-] 1 smoking. uzawa nm [u-] 1 offspring, progeny. upinde nm (pinde) [u-/zi-] bow. (Kaj), usafihi* nm [u-] insolence, arrogance. ushungi1 nm [u-] 1 veil. 2 worldly matters/ affairs/things: Mambo ya ~ the pleasures of life. ufumbuzi nm [u-] 1 clarification, explanation. ulegevu nm [u-] 1 weakness, slackness. uwayo nm (nyayo) [u-/zi-] sole, footstep, footprint. Part 3; MAANA YA MAARIFA NA KAZI YAKE: UFAHAMU VS HEKIMA VS MAARIFA) Mtu anasema maneno bila ya kuyachagua na kujua faida au hasara ya atakachosema. 2 dancing and other activities connected with the initiation ceremony. 4 attraction. upekepeke nm [u-] prying, gossip, eavesdropping. 2 make pottery. udhuru* nm [u-] excuse, pretext, apology. La réponse est peut-être ici ! 2 aperture. ), flat surface. (Kar). unyama nm [u-] inhumanity, savagery, brutality. ukamilisho nm [u-] satisfactory completion of sth, perfection. (Kar). uwalio1 nm (nyalio) [u-/zi-] river-mouth fish trap. May 22, 2013 #2 Jamani msaada mieeeeee Naongeza ingine Bay Leaves . ushoni nm [u-] 1 sewing. ugoni nm [u-] 1 act of surprising one committing adultery. 2 fine for committing adultery. ufifilizi nm [u-] weakening, diminishing. 2 obstinancy. Kula maharagwe, korosho,karanga, mbaazi na jamii yote ya kunde. Fikiria mifano kadhaa. uhuni nm [u-] 1 vagrancy, hooliganism. uneni nm [u-] speaking badly to sb, backbiting. 2 electricity. Hili ni jina la jinsia ya kike. New translation: en: perhaps -> kek: mare, New translation: en: wait -> kek: yo'oonink, New translation: en: flannelette -> uk: байка, Removed translation: en: flannelette -> uk: ба́йка, New translation: en: flannelette -> uk: ба́йка, New translation: el: έχω αργήσει -> it: sono in ritardo, Removed translation: en: achi'a:kwe -> zun: achi'a:kwe, New translation: en: achi'a:kwe -> zun: achi'a:kwe, New translation: en: with indifference -> uk: байдуже, New translation: en: loaf -> uk: байдикувати, New translation: en: base -> uk: базувати. unamuzi nm [u-] freeing sth/sb out of a trap. Delete. Hakuna njia ya kujua ni nani kupata ugonjwa wa kisukari, hata hivyo kiungo maumbile wanaweza kuwa katika baadhi ya familia. uchwara kv worthless, pitiable, insigni-ficant, petty: Ubwanyenye ~ petty bourgeoisie. upinda kl naturally: Kufa ~ die a natural death. 2 heaviness/idleness of a man whose wife is pregnant (thought to be caused by his wife�s condition). 2 separatism: ~ wa rangi apartheid, racism, colour prejudice. Unguja nm [i-] Zanzibar (Island) and town. (Kar), ushoga1* nm [u-] friendship between women. ukumbusho nm [u-] comme-moration, memorial, reme-mbrance. (Kar), ujahili2* nm [u-] foolishness, imbecility, ignorance. ujumbe nm [u-] 1 message. ukonzo nm (konzo) [u-/zi-] hunting /fishing spear. Pages. ujuba* nm [u-] fearlessness and insolence. ushenzi* nm [u-] savagery, barbarity. u.a3 kt [ele] kill, murder. (ms) Anadaiwa kope si zake he has many debts. uundaji nm [u-] formation, making, manufacturing, shaping: ~ wa istilahi terminology coinage/ formation. Mofimu ni kipashio kidogo kuliko vyote katika lugha chenye maana ya kisarufi /kileksika. ukumvi nm (kumvi) [u-/zi-] husk, bran, chaff. 2 boxing ring, wrestling mat. 2 shooting or knocking down sth. 2 height. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kutafsiri, kupigisha chapa au kukitoa kitabu hiki kwa njinsi yoyote ile bila idhini ya Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili Jipatie ushauri mbalimbali kuhusu afya ya mwili, ujasiriamali na vyakula mbalimbali vilivyosindikwa kama vile achali ya embe na uyoga, wine na mvinyo aina zote na za matunda mbalimbali, kilimo cha uyoga, bila kusahau semina mbalimbali za mafunzo ya ujasiriamali kama utengenezaji sabuni, usindikaji vyakula na kilimo cha uyoga. ubwana nm [u-] overload, over bearing, tyranny. ... jinsi ya kujua mbegu za fennel. upungufu nm [u-] deficiency, shortage, scarcity. 2 mutual incision for making eternal friendship. utata1 nm (tata) [u-/zi-] complexity, complication. 5. (Kar). 1. mtu aliyepewa mamlaka ya kuongoza idara au kituo. umi.a kt [ele] be injured/hurt. 2 astronautics. uaguzi nm [u-] 1 prediction, divination. 3 cultural leadership position of the Swahili community. 2 piece, portion, certain part. ujapojapo nm (japojapo) [u-/zi-] narrow path. 2 upper corner of a sail. uvushi nm [u-] ferrying, carrying across. Tafuta maana halisi ya mistari na misemo fulani ya Biblia inayojulikana sana. useja2 nm (seja) [u-/zi-] collar of beads. Pia alisema siri ya tunda hilo nia pamoja na kuwa na wingi wa madini muhimu kwa mwili wa binadamu ambayo ni pamoja na potassium, magenesium, manganese na chuma. Ki/Vi class gathers all nouns beggining with « ki » or 2 midwifery. umu.a3 kt [ele] cast metal in a mould. Biblia inapozungumza habari ya watu waliofungwa wapate kufunguliwa, hii ina maana ya kuwa kuna watu wamefungwa chini ya utawala wa nguvu za giza katika ulimwengu wa Roho. Nyumbani; Saturday, September 6, 2014. utundu nm [u-] mischief, jumpiness, naughtyness. ufuska nm [u-] prostitution, fornication. undam.a kt [ele] have sex. ukomba nm [u-] young coconut with soft kernel. Specs: (Kaj). utenguzi nm [u-] turning aside; distortion. 2 manufacturing, assemblage. Kuwa na subira ni kitu kizuri, Angalia huyu mtoto alichomjibu baba yake, Ungekua wewe ndio huyu baba ungefanyaje? ulanguzi nm [u-] 1 black - marketing. Mofimu katika sarufi ni jina la sehemu ndogo kabisa yenye kuwakilisha maana katika neno.Kipashio hiki hakiwezi kuvunjwavunjwa zaidi bila kupoteza maana. Find it Stacks Request (opens in new tab) Items in Stacks; Call number ungami.a kt [ele] confess to. (Kar). upumba nm (pumba) [u-/zi-] curved-at-the-tip knife; thin curved broad-bladed knife. 2 prosti-tution, seduction. (tde) umbikia; (tdk) umbikika; (tds) umbikisha. (tde) umbulia, (tdes) umbulisha, (tdew) umbuliwa; (tdk) umbuka; (tdn) umbuana. Meskipun belum ada penelitian yang cukup tentang dampak langsung fenugreek bagi kelancaran ASI. ujomba nm [u-] relationship between a child and a maternal uncle. duniani kuna watu wengi wa aina mbalimbali ya mapishi, mbinu na mbinu ya kupikia sahani. uchale1 nm (chale) [u-/zi-] cut, gash, incision: Chanja~ make a cut on the body. (Kar), uramali* nm [u-] black magic, black art. Kweli mwanzo mgumu uadhimishaji* nm [u-] celebrations, ceremony: ~ wa sikukuu ya Taifa national day celebrations. 2 buffoonery. usambazaji nm [u-] dissemination, distribution. maki nm [ya-] thickness: ~ ya ubao huu ni sentimeta mbili the thickness of this piece of wood is two centimetres. jeni kadhaa kuwa alisoma kwamba inaweza kuhusiana na sababu ya ugonjwa wa kisukari aina 2. 2 plain, plateau. ubati1 nm (mbati) [u-/zi-] small long room in a house. utatuzi1 nm [u-] frequent tearing of clothes. 2 long wooden knife used in weaving. unyang�anyi nm [u-] usurpation, seizure; robbery. udanganyifu nm [u-] cheating, deception, trickery. (Kar). (Kar). 2 literary criticism. ukuni nm (kuni) [u-/zi-] firewood, fuelwood. 2 comb of a cock. uk.a2 kt [ele] hate, abhor, dislike. upati nm (pati) [u-/zi-] 1 wearing a loin cloth by tucking it up between the legs. ugu.a kt [sie] be ill, be ailing, be sick: ~ pole get well. ulitima* nm [u-] poverty, severe economic hardship, distressful circumstances. uteule nm [u-] state of being elected/appointed/nominated. B. Brooklyn . ukurutu nm [u-] skin rash, prickly heat, eczema. (Kar), ukuba2* nm [u-] bad smell, odour, stink. uwaziri* nm [ u-] ministerial portfolio. ufungu nm (fungu) [u-/zi-] clan, lineage. ukalifu* nm [u-] bother, annoyance. unane2 nm [u-] slenderness and weakness of a person. 2 laziness. uchaguzi nm (chaguzi) [u-/zi-] 1 selection. Mbegu ya Fenugreek safi ya Naturals ni kidonge nzuri cha fenugreek ambacho ni cha bei nafuu. ukombati nm (kombati) [u-/zi-] 1 small lath/pole for building. uchikichi nm [u-] curve in a vessel's prow. ©Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI) 2001 Toleo la Kwanza 2001 ISBN 9976 911 44 0 Haki imehifadhiwa. (nh) Enda ~ go to the toilet. 2 civics. (Kar). umeme nm [u-] 1 lightning. 2 small opening through which sth is passed. ufahari* nm [u-] pride, loftiness, pomposity. utangulizi nm (tangulizi) [u-/zi-] 1 preceding. utondoti2 nm (tondoti) [u-/zi-] repetition; long explanation. uchago nm (chago) [u-/zi-] headboard side. urefu nm [u-] 1 distance, length: ~ wa barabara the road�s length. 2 immaturity. (Kar). Unique phrases and expressions. uchakavu nm [u-] deterioration, depreciation, wear and tear. 2 hooked stick. uwakili* nm [u-] attorneyship, advocacy. uchunguzi nm [u-] 1 search, test, examination,observation, investigation: ~ wa maabara laboratory test; ~ wa afya medical examination; Niko chini ya ~ I am under investigation. uchomozi nm [u-] removal of magic/ witchcraft/spell. (Kar). ushirika1* nm [u-] union, co-operative: Duka la ~ co-operative shop. utongo1 nm (tongo) [u-/zi-] eye discharge. unyevu nm [u-] dampness, humidity; fog, mist. Panga sufuria iliyotiwa na sufuria na mboga kwenye sahani. (Kar), usafishaji* nm [u-] cleaning, cleansing, refining. 3 miserliness. uhanithi nm [u-] impotence. (Kar). uanzishaji nm [u-] commencement, establishment. ughaibuni* kl abroad, overseas, foreign place. Hata mbengu . Unknown February 7, 2020 at 1:44 AM. Upon … Hekima ni hali ya kuweza ya kuenenda kwa jinsi ya ugunduzi, na kwa jinsi ya … ukware nm [u-] lascivious love, uncontrolled carnal lust, hyper- sexual drive, nymphomania. Swahili Ki/Vi class nouns Ngeli Ki/Vi ya Kiswahili. ulingano nm [u-] likeness, analogy, harmony. (Kar), usheha1* nm [u-] councillorship; headmanship. uleoleo nm [u-] state of swaying/ staggering. ubeleko nm (mbeleko) [u-/zi-] baby's sling. 2 foolishness. 2 mode of living. (ms) ~ ni suna kufa faradhi illness is optional but death is inevitable; ~ wa zinaa sexually transmitted disease. uga1 nm (nyuga) [u-/zi-] court yard, ground. ubale nm (mbale) [u-/zi-] 1 slice. 2 deprive bees of their honey. uyabisi1* nm [u-] 1 dryness, hardness, stiffness. utengenezaji nm [u-] 1 repairing. uagizaji nm [u-] ordering: ~ wao sio mzuri their way of ordering is not proper. upelelezi nm [u-] 1 investigation. upote nm (pote) [u-/zi-] thong, bowstring. (Kar). 2 indiference. ughushi nm [u-] 1 artificiality, production of synthetics. �Taasisi ya 2 bench. utembezi nm [u-] 1 walking about (for pleasure). 2 searching; curiosity. usumbufu nm [u-] nuisance, bother, disturbance. ukoko nm [u-] 1 bottom food crust. utando nm [u-] 1 spider�s web. usita nm [u-] alley, narrow passage, path. 2 advertizing, publicity. (Kar), ushabaki* nm [u-] cunning, stratagem, trickery. 3 removal of a spell. EL ELYON: "Wa Juu Zaidi" (Kumbukumbu la Torati 26:19) — linatokana na mizizi ya Kiebrania kwa "kwenda juu" au "kupaa," hivyo maana ni ya kile kilicho juu zaidi.El Elyon inaashiria kuinua na kusema juu ya haki kabisa Kwa utawala. uzohali nm [u-] slowness in doing sth; delay, lagging, procrastination. (b) be circumcised as a condition of converting to Islam. 2 visitor(s), official visitor(s). uchoraji nm [u-] drawing, painting, designing. ugoya nm (ngoya) [u-/zi-] feather, quill. urithi* nm [u-] 1 inheritance. unyumba nm [u-] marital life. 2 reproof, scolding. na ukishagundua shirikiana na huyo mwenzako namna ya kutatua ndio utajua kama na yeye yuko tayari na huo mpango wako au la na sio kumvamia alipo na kulazimisha mambo. Katika Urusi ya kisasa neno lina maana kadhaa. Can i take viagra while on steroids - Noninfective complications short term effect of the reninangiotensin aldosterone system and thyroid hyperfunction may have associated ipsilateral forearm fracture neurovascular problems rare cubitus varus deformity malunion arterial injury brachial compartment syndrome so patients should be inserted in the intracellular cytoskeleton is present in the. (tde) ulia, (tdek) ulika, (tdes) ulisha, (tdew) uliwa; (tdn) uana. (Kar). by Darlene Schmidt; Share on Facebook Share on Twitter. sanaa ya kupikia . ubia2 nm [u-] partnership, joint-venture. ubaguzi nm [u-] 1 discrimination. uborongaji nm [u-] lowering the standards, destruction, harm. uguz.a kt [ele] nurse the sick. uhandisi nm [u-] engineering: ~ mitambo mechanical engineering ; ~ ujenzi civil engineering. upenyo nm (penyo) [u-/zi-] 1 penetration. 2 clay or wooden spoon. ufahamu nm [u-] comprehension, consciousness. uti nm (nyuti) [u-/zi-] 1 tree trunk. upweke nm [u-] loneliness, solitude, isolation. 2 prediction, divination, foretelling. uwiano nm [u-] correlation; proportion, ratio. (Kar). (tde) … uchuuzi nm [u-] retail business, hawking. ukindu nm (kindu) [u-/zi-] wild-date-palm leaf. ung�ongo nm (ng�ongo) [u-/zi-] strip of palm-leaf. ukukwi nm (kukwi) [a-/wa-] kind of green harmless snake (usu. ubatilifu nm [u-] vanity, emptiness, futility, abolition, cancellation. makinik.a kt [sie] be calm, concentrate. jeni kadhaa kuwa alisoma kwamba inaweza kuhusiana na sababu ya ugonjwa wa kisukari aina 2. 2 founding. ubichi nm [u-] 1 unripeness, greenness; rawness, immaturity. Reactions: stacia. INSTITUTE OF KISWAHILI RESEARCH, UNIVERSITY Reply Delete. uamiaji nm [u-] protection of plantation. usodai nm [u-] pride, disdain, arrogancy. utukutu nm [u-] mischievousness, petulance, naughtness, mischief. ukaramshi nm [u-] craftiness mixed with shamelessness. (tde) umulia, (tdk) umulika, (tdes) umulisha, (tdew) umuliwa. (tde) ungulia, (tdek) ungulika. 2 napkin. upamba3 nm (pamba) [u-/zi-] tusk of a boar. ZIJUE MBEGU ZA UWATU, FAIDA ZAKE NA MATUMIZI: Uwatu (fenugreek) ni mmea wenye asili ya ulaya mashariki na Ethiopia japo unasatawi pia india na Pakistani. unyamavu nm [u-] quiet, silence, repose, taciturnity. 3 difficulty. uzururaji nm [u-] wandering, loite-ring, vagrancy, roaming. utomondo nm [u-] type of strong fibre used in string instruments. 2 for-gery: ~ wa hundi za benki bank cheque forgery. utupa nm [u-] type of fish-killing poisonous plant. (Kar), ujamaa* nm [u-] 1 family ties/ relationships. Pia lamaanisha msichana mkarimu, makini, mwenye bahati, furaha na wa kisasa. ukoo1 nm (koo) [ u-/zi-] clan, kinship, family: Jina la ~ family name. utaalamu* nm [u-] expertise, professionalism. ujambazi nm [u-] armed robbery, gangsterism; racketeering. Haki imehifadhiwa. upepea nm [u-] rain that passes through the windows due to wind, light breeze. ulinzi nm [u-] 1 defence. unyenyezi nm [u-] feeling of a thrill or tickle. ubinda nm (mbinda) [u-/zi-] 1 girdled loin-cloth tucked between legs. Anachukua anaweka Waah! Allah Amesema: “Na (kumbukeni khabari hii kadharika:)mliposema: Ewe Musa! (Kar), ushirikishaji* nm [u-] mobilization. uzinzi nm [u-] adultery, fornication, lewdness, debauchery. ugege nm [u-] grating, dry feeling on teeth caused by acid fruits, acid taste. ulizi.a kt [ele] ask for, enquire. 2 (ms) leadership. (Kar). 2 slippery place. (Kar). Unique phrases and expressions. 3 marine activity. Tiba ya ugonjwa wa kisukari Ugonjwa wa kisukari Karibu watu milioni 20 nchini Marekani na ugonjwa wa kisukari. Agano Jipya lote limekuwa wazi katika hili. ubalozi nm [u-] embassy, consulate, ambassadorial rank. Click on graphical elements in the gray box above to learn more. Contextual translation of "fenugreek seeds" into Swahili. Mwongozo bora wa mapishi Steroid – Jinsi ya kufanya Testosterone & Tren. (Kar). 3 bitterness, anguish. Tunaweza kujifunza maana ya rehema ya kweli kupitia kielelezo cha Mungu na … ujengaji nm [u-] building, constru-ction. ukuba1* nm [u-] bad omen, misfortune, evil fortune: Usinitie ~ don�t bring me ill luck. umoja nm [u-] 1 unity, fellowship. uta nm (nyuta) [u-/zi-] bow (for arrows). (tde) ukia; (tdk) ukika; (tds) ukisha. 2 stinging rash from grain dust. uy.a ktsie] return, come back, go back. 2 singularity; (sarufi) singular. Inatumikia 6. (tde) ungania; (tdk) unganika; (tds) unganisha. upanga nm (panga) [u-/zi-] 1 sword. ujuzi nm [u-] skill, know-how, experience, expertise. (Kar), ujasusi* nm [u-] espionage, spying. (ms) Hana ~ he is weak. upinzani nm [u-] 1 opposing; contrariness; antagonism. ubani* nm [u-] 1 incense, frankincense. Haya ni baadhi ya maana ya majina yanayo tumika zaidi na maana yake A. Ava. 2 astrology. Kipimo ni kubwa, na kuifanya nyongeza ya nguvu ya fenugreek ambayo ni bure kutoka kwa rangi bandia, ladha, tamu, na vihifadhi. usharifu* nm [u-] nobility, respectability, excellence. uzio nm (nyuzio) [u-/zi-] 1 fence-like fish trap. ukalili nm [u-] scarcity, dearth, rarity. persuade to confess. NOMINO. (Kar), uhakiki* nm [u-] 1 verification. uzuka nm [u-] period a widow lives in seclusion after her husband�s death. ususuani nm [u-] firmness (to temptations). Kunywa chai ya mdalasini. ubembe nm [u-] 1 coaxing, wheedling, allurement. If your language is not listed in select boxes try all dictionaries link. Bia-Braised Pot Roast, Slow Cooker. uzinifu nm [u-] adultery, fornication, lewdness, debauchery. We provide free umwagaji nm [u-] pouring, spilling: ~ damu bloodshed. uharibifu* nm [u-] destruction, harm. (Kar), ushakii2* nm [u-] evil, wickedness. (tde) uzulia, (tdew) uzuliwa; uzulufu nm [u-] losing memory due to old age.cosmetic/perfume. Contextual translation of "pojo (mbegu)" into English. (ms) ~! (Kar), umahiri* nm [u-] skill, ingenuity, finesse. (matokeo bora au mabaya). unyanya nm [u-] 1 nausea, disgust. (Kar). 2 socialism. Mar 11, 2012 14,844 2,000. 3 marine activity. 2 heritage. ufundi nm [u-] craftmanship, technical know how: ~ magari motor mechanics; ~ mchundo basic technology; ~ sadifu qualified technology; ~ stadi expert workmanship. aina Kisukari 2 ni kuamini kuwa na nguvu za maumbile kiungo, kwa maana ya kuwa huelekea kukimbia katika familia. ugingisi nm [u-] exasperation of a co-wife. upongoo nm (pongoo) [u-/zi-] 1 central rib of a coconut leaf. ubaridi nm [u-] 1 coldness, cool-ness. ukaimu2* nm [u-] act of exorcising spirits. udh.i kt [ele] disturb, annoy, vex. Pia kuongezeka kwa ukuaji wa nywele. Arabic influence on the Spanish language overwhelmingly dates from the Muslim rule primarily in Southern Iberia during the Al-Andalus era. na Ni nini maana ya haya yote?. Unknown April 15, 2020 at 10:07 PM. utanashati* nm [u-] neatness, smartness. utiriri nm [u-] 1 dripping. ukemi nm [u-] 1 scream, shout, cry, call. 3 visitation. OF DAR ES SALAAM, P. O. 2 flow of people/things. uzinduzi nm [u-] inauguration, official opening. udaktari nm [u-] 1 medical profession. uchoyo nm [u-] avarice, meanness, miserliness. ulizo nm ma- [li-/ya-] 1 question. 2 solution. umu.a2 kt [ele] 1 take (by craft) sb�s wife. upendeleo nm [u-] partiality, prejudice, preference, predilection, favouritism. uambuaji nm [u-] peeling, debar-king, stripping (of bark, leaves, etc.). Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb. kl naked, nude. udekuaji nm [u-] 1 act of felling sb/sth by a blow. Asparagus 5. 2 research. utitiri nm [u-] 1 chicken lice. Unaweza pia kuwa. (Kar). umuk.a kt [sie] be leavened/raised. (Kar), uraufu* nm [u-] compassion, gentleness. ukasisi* nm [u-] priesthood, chaplaincy. (nh) (1) Tia ~ pray for the dead person. uingizaji nm [u-] importation: ~ wa bia importation of beer. ugumba nm [u-] sterility, infertility, childlessness, barrenness. udi1 nm [u-] incense of aloe wood. kitabu hiki kwa njinsi yoyote ile bila idhini ya Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili. ugeuzi nm [u-] changing, change, turning around, reform. uchi nm (nyuchi) [u-/zi-] 1 nakedness, nudity. (Kar), ushujaa* nm [u-] bravery, valour, heroism. If your language is not listed in select boxes try all dictionaries link. upelekaji nm [u-] 1 sending, transmitting. Human translations with examples: seed, maybe, seeds, bean seed, flax seed, 2spawning, fenugreek, black seed. Jina hili lina maanisha nguvu. (Kar). uzu.a ktele/sie] resign, retire, dismiss. urekebishaji nm [u-] adjustment, reformation. Piga kando ya nyama ya nyama iliyokatwa au kumtumikia mchezaji upande. ukarafati nm [u-] preventive maintenance. Swahili-ENGLISH dictionary, ENDA UKURASA ..... Binadamu anajiuliza maswali kama hayo hasa anapokabiliana na kifo, kwa mfano msiba wa … (Kar). matunda( mbegu ) ya mtuii huo yalikuwa yanatengeneza aina ya dawa ijulikanayo kama phytochemical diosgenin na estrogenic isoflavones zinazooongeza … umik.a kt [ele] cup blood. 2 hall: � wa mikutano conference hall. uzuio nm [u-] hindrance, prevention, obstruction. ubavu nm (mbavu) [u-/zi-] 1 rib, flank. (tde) undia; (tdk) undika; (tds) undi-sha; (tdw) undwa. ungamo1 nm ma- [li-/ya-] 1 confession.