2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 Contend, O Lord, with those who contend with me; fight against those who fight against me! Psalms translation in English-Tagalog dictionary. Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. 20 Brandish spear and javelin against those who pursue me. Un psalm al lui David Apără-mă* Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă** Tu cu cei ce se luptă cu mine! In John 15:25, Jesus quotes Psalm 35:19 and 69:4. : 1 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Saul was king of Israel before David. Psalm 91 Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. psalm translation in English-Tagalog dictionary. 35 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. 23 A Psalm of David. 3 Draw out also the spear and javelin and close up the way of those who pursue and persecute me. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. Paul also quoted an imprecatory prayer in Romans 11:9–10, which is a quote of Psalm 69:22–23. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Mga Awit 37:25 - Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Psalm 35 Great Is the Lord. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. PS 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. David complains of his enemies and their wrong dealings—He asks the Lord to judge him according to his righteousness. 10 Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. 1 Plead my cause, O LORD, with those who strive with me; Fight against those who fight against me. Psalm 35 King James Version (KJV). Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Promise that you will save me. PS 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them. David wrote this song. 8 Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. 21 Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Psalm 104:24-35 Bird Song. Psalm 105:1-5 Thanks, God! Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; Psalm 105:1-6 A Handful Of Thorns. Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. 13Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. 27Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. 12Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. Psalm 35 prayer points is a warfare prayer points. 7 In John 15:25, Jesus quotes Psalm 35:19 and 69:4. In the psalm David asks God to fight for him. 9At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. Psalm … Absalom was David’s son, who wanted to be king in David’s place. Psalm 35 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 13 At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. 9 Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. It gives various things that we are to take care not to do, and various things that we are to do, understanding that they are commanded by the Lord. Inspirational Bible Verses - Read inspirational quotes and Scripture from the Bible that can help encourage you in times of doubt, loss, mourning, sadness, or hopelessness. It is addressed to God in its entirely and presents Him as The God who forgives (verses 1-4), the God who intervenes in history (verses 5-8), and the God who provides (verses 9 … 3 Also draw out the spear and stop those who pursue me. 27 Psalm 105:17 Sent By God. 3Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. Psalm 105:1-6 A Handful Of Thorns. Like any passage from any scripture, there are many ways to interpret this. A Psalm of David. A study in Psalm 35: 1 – 28 Psalm 35: 1 – 28 The Avenger A Psalm of David. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. We see the first three verses kind of set the tone. 24 2 Take hold of shield and buckler and stand up for my help. 6 Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Psalm 105:2 Good Gossip. 2 Take hold of shield and buckler and stand up for my help. Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. 35 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. }#Psalm23 #TheLordisMyShepherd 25Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. 22Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. A study in Psalm 35: 1 – 28 Psalm 35: 1 – 28 The Avenger A Psalm of David. 17 28 Contend, LORD, with those who contend with me; fight against those who fight against me. Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Psalm 105:2 Good Gossip. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. 11Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. Psalms 35. Psalm 105:1 The Salt Of Gratitude. And they use two different metaphors. Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. 17Panginoon, hanggang kailan titingin ka? 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin. Psalm 106 You May Get What You Pray For. God, please help me. 28At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. Psalm 35:1-28—Read the Bible online or download free. Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”! Psalm 35:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. 2Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 14 18 Psalm 65: The psalm has a simple purpose: to express thanksgiving for rain and harvest, an appropriate subject in a farming economy. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. 5 A Psalm of David. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. 26Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. 1 Lord, speak against those people who speak against me. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 3 Take your spears and throw them. King James Bible,Psalm 23 - The Lord is My Shepherd,(Ezekiel 34:11-24; John 10:1-21){A Psalm of David. Psalm 35 - King James Version; Contend with Those who Contend with Me; The Lord the Avenger of His People; {A Psalm of David.} In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 2 Yes, pick up your shield. 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Psalm 35:13, 14. Psalm 35 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) Psalm 35 [A Psalm] of David. 1 a Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: b fight against them that fight against me. 35. 7Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. May those who plot against me be turned back and confused! Psalm 105:17 Sent By God. Psalm 105 Thanksgiving All Year. (translation: Tagalog… 5Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. Ia* pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi! 10Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? 4Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Commentary on Psalm 35:1-10 (Read Psalm 35:1-10) It is no new thing for the most righteous men, and the most righteous cause, to meet with enemies. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. 11 : 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 8Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. 3 Also draw out the spear and stop those who pursue me. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. Psalm 105 Thanksgiving All Year. -- This Bible is now Public Domain. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. 24Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. -- This Bible is now Public Domain. Cuz we look at Psalm 35. 4 Say to me, “I am your salvation.” May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned back in dismay. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 22 Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. 15Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; 16Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. 35 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Of David. Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. 15 My apologies these two different metaphors in providing this introduction. It is also true that the tradition as to which psalms are "Davidic" remains somewhat indefinite, and some "Davidic" psalms seem clearly to reflect later situations (see, e.g., Ps 30 title -- but see also note there; and see introduction to Ps 69 and note on Ps 122 title). 20Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Psalm 35. A Prayer for Help - Oppose those who oppose me, LORD, and fight those who fight against me! Psalm 104:24-35 Bird Song. Paul also quoted an imprecatory prayer in Romans 11:9–10, which is a quote of Psalm 69:22–23. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. I will say of the LORD, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.” Read verse in New International Version PS 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. or when David’s son Absalom was fighting him. PS 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Its a prayer points to put you as a christian in an offensive mood. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? 1 1 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Psalm 106 You May Get What You Pray For. Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Psalm 37 is an exceptionally helpful and practical psalm, in that it consistently offers clear guidance to us in our spiritual life and our human situations. Fight against those people who are fighting against me. Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Take your shield and armor and come to my rescue. Prepare to fight and give me help! 16 A Psalm of David. 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Since Jesus and Paul quoted verses from these imprecatory psalms, it proves those psalms were inspired by God and counters any allegation that they were sinful or selfish prayers of revenge. PS 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them. Why is fasting referred to as being afflicted in Psalm 35. 19Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. Its a prayer points to put you as a christian in an offensive mood. Psalm 35. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. The Holy Bible has many passages that can uplift your mind and heart, giving you the strength you need to get through each day. 2 23Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. Say to me, I am your deliverance! Great Is the Lord Psalm 35. Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. May those who try to kill me be defeated and disgraced! Since Jesus and Paul quoted verses from these imprecatory psalms, it proves those psalms were inspired by God and counters any allegation that they were sinful or selfish prayers of revenge. A Psalm of David. 18Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Take up shield and armor; arise and come to my aid. Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. Psalm 105:1-5 Thanks, God! 2 Take hold … 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 21Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. Psalm 105:1 The Salt Of Gratitude. 25 Lift up your spear and war ax against those who pursue me. I want to look at Psalm 35 to a brief overview of the 28 verse is contained within it and closed with some application. 26 It has forty verses, each with one or sometimes two direct statements. PS 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that … 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. 14Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. : 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. to stop the people who are chasing me. Psalm 35:27 “Let them shout for joy, and be glad, that favor my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of … 19 "O Lord, my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands; if I have rewarded evil unto him that was at peace with me (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy): let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth." 1 Plead my cause, O LORD, with those who strive with me; Fight against those who fight against me. Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. “What does Psalms 35 mean to you?” Psalms 35 is a rather lengthy passage, so I have pasted it down below. 6Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Psalm … 12 13.5k Likes, 426 Comments - VANESSA BLING/.PSALM:35 (@realvanessabling) on Instagram: “BlessingsThank you guys for the bday wishes.. #Vanessabling #love #music #heretostay” 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for my help! and put on your armour! May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned … Salmo 35# Salmo 35 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.Dalangin para Tulungan Panginoon, kontrahin nʼyo poang mga kumukontra sa akin.Labanan nʼyo ang mga kumakalaban sa aki This is a fruit of the old enmity in the seed of the serpent against the Seed of the woman. They provide an introduction. : 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. 35 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? เพลงสดุดี 35:1 Thai: from KJV